Rezerwat Słone Łąki – co warto wiedzieć?

Rezerwat Słone Łąki jest położonym we Władysławowie nad Zatoką Pucką słonoroślowym rezerwatem przyrody. Jest doskonałym miejscem do odwiedzin dla tych, którzy zmierzają w głąb Półwyspu Helskiego, gdyż znajduje się u nasady Mierzei. To doskonały punkt na mapie Polski, gdzie nie brakuje wielu okazów przyrody zarówno fauny jak i flory.

Historia i dane o rezerwacie przyrody

Rezerwat przyrody to prawnie chroniony obszar na danym terenie, którego powierzchnia jest ściśle określona, a także zakres tego co jest chronione na tym obszarze. Stanowi zazwyczaj mniejszy obszar w porównaniu do parków narodowych. W zależności od kraju są zarządzane i chronione w różny sposób.

Powstanie rezerwatu Słone Łąki datuje się na 1999 rok, a za jego utworzeniem debatowano już w 1928 roku. Można powiedzieć, że w „przeddzień” wejścia w XXI wieku udało się prawnie zabezpieczyć ten piękny obszar północnej Polski i do dzisiaj dzięki tym zmianom można obserwować i cieszyć się wspaniałym i zachwycającym rezerwatem przyrody, którego miłośnicy fauny i flory mogą odwiedzać bez znacznych ograniczeń.

Powierzchnia rezerwatu Słone Łąki zajmuje 27,76h, a jego otulina to obszar 16,02ha. Jest to wystarczająco dużo, aby mogły tam świetnie rozwijać się różnego rodzaju gatunki roślin i zwierząt. Część z nich jest chroniona, a inne z kolei należą do bardzo rzadkich.

Jakie okazy flory można spotkać na terenie rezerwatu Słone Łąki?

Do najliczniej chronionych gatunków roślin na terenie rezerwatu należą gatunki słonorośli, a najcenniejszymi gatunkami, które rosną na tym terenie są jarnik solniskowy, którego można znaleźć tylko tutaj, ostrzew spłaszczony, ostrzew rudy, który wyglądem przypomina rdzawy łan zboża, babka nadmorska i centuria nadbrzeżna. Dwie ostatnie są pod ścisłą ochroną, występują tylko w kilku miejscach w kraju. Wymienione wyżej okazy flory występują na zalewowym akwenie Zatoki Puckiej, a konkretnie pomiędzy Swarzowem, a Władysławowem.

W związku z tym, że teren rezerwatu jest ściśle powiązany z występowaniem stałych wód Zatoki Puckiej gleba na tym obszarze jest słona. Tutejsze wybrzeże stworzyły spiętrzenia sztormowych wód zatoki. Dzięki temu rośliny, które tu występują rosną na obfitej w minerały torfie.

Ofertę apartamentów na Helu znajdziesz na stronie: https://www.blueapart.pl/apartamenty/hel

Przykłady bogatej fauny na terenie rezerwatu

Terytorium rezerwatu Słone Łąki jest miejscem lęgowym gatunków ptaków, które występują na terenie zbiorowisk halofilnych, szuwaru trzcinowego i oczeretowego. Główni przedstawiciele tych zwierząt należą do rodziny ptaków wodno-błotnych i wróblowatych.

Jeśli chodzi o przykład fauny na terenie rezerwatu Słone Łąki to najliczniej można tu spotkać mnóstwo gatunków ptaków wodnych jak mewy, łabędzie nieme, łyski, świstun, pliszkę żółtą czy wiele gatunków kaczek właściwych. Rzadziej można tu spotkać ptaki siewkowe, do których zaliczamy kszyki, łęczaki czy biegus ziemny, jak też szczególnie podczas migracji takie zwierzęta jak łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, szablodziób czy bernikla kanadyjska. Na terenie rezerwatu Słone Łąki miłośnicy zwierząt spotkają również gęsi.

Apartamenty Mechlinki: https://www.blueapart.pl/apartamenty/mechelinki